Donaties:

Wil je ons financieel steunen zodat wij kunnen doorgaan met ons werk, dan zijn we je voor je donatie heel dankbaar. Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL83ABNA0490629237 t.a.v. Stichting Prisma Immerloo te Arnhem onder vermelding van “donatie voor NT2-onderwijs”.